EGZAMINY ZAWODOWE 2020

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
zdjęcie
EGZAMINY ZAWODOWE 2020
   Drodzy uczniowie/ absolwenci w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY zamieszczone zostały szczegółowe harmonogramy dla Technikum Kształtowania Środowiska oraz Branżowej Szkoły
I Stopnia nr 3.
    W naszej szkole rozpoczynamy sesję czerwiec – lipiec 2020 egzaminem w dniu 22.06.2020r. Pamiętajcie o punktualnym przybyciu na egzamin  30 minut przed wyznaczoną godziną. Zdający zobowiązani są mieć  przy sobie dowód osobisty  lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
    Prosimy o zapoznanie się z Procedurą Bezpieczeństwa obowiązująca podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie (w załączniku).

Życzymy powodzenia!

Załączniki artykułu

powrót