KOMUNIKAT DLA ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
zdjęcie
KOMUNIKAT DLA ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO
Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz

2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić na konto
23 1010 1371 0016 6122 3100 0000 w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r.

W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko zdającego, PESEL, przedmiot i poziom egzaminu. Brak wpisu w tytule wpłaty może spowodować, że opłata nie zostanie zarejestrowana. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi szkoły w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r.

Aby ułatwić obliczenie kwoty opłaty za egzamin maturalny, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi uruchomiła formularz elektroniczny. Jest on dostępny pod adresem: https://szkoly.komisja.pl/oplaty/

Brak opłaty za egzamin maturalny uniemożliwia przystąpienie do tego egzaminu.

Uwaga! Opłata stanowi dochód budżetu państwa i nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
powrót