15 listopada 2018r. rodzice uczniów klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach poświęconym "Wychowaniu bez porażek".
"CYKL SPOTKAŃ DLA RODZICÓW W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM".
"Co My - Rodzice powinniśmy wiedzieć o środkach psychoaktywnych?"