MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =

                              zdjecie

Monter sieci i instalacji sanitarnych to popularny hydraulik. Jest to zawód ceniony, bardzo potrzebny i lubiany w kraju,
jak  i w Europie. Obecnie na rynku zauważalny jest brak fachowców tej branży.

     W czasie 3-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi:
• prowadzenia robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
• wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
• wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych,
• wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych,
• montowania urządzeń sanitarnych.

Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach KWALIFIKACJI:
  BD.5. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją  sieci i instalacji sanitarnych
                 
Po ukończeniu szkoły będziesz mógł pracować:

• w  zakładach przemysłowych i usługowych,
• w placówkach administracyjnych i oświatowych,
• w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych,
• w innych zakładach usługowych,
• prowadzić własną działalność gospodarczą.