TECHNIK INFORMATYK

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =

                              zdjecie
  Technikum kształcące w zawodzie technik informatyk jest szkołą, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z informatyką, a także uzdolnieniach matematycznych. Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Nasza szkoła przystąpiła do unijnego programu  "Erasmus+". Dzięki temu projektowi uczniowie Technikum Informatycznego wyjeżdżają na praktyki zawodowe do firm informatycznych w Berlinie

Technik informatyk w ramach  przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:
•    sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi,
•    obsługa różnego oprogramowania użytkowego,
•    dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
•    obsługa urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe),
•    praca w sieciach komputerowych,
•    projektowanie i budowa sieci komputerowych,
•    administracja sieciowymi systemami operacyjnymi,
•    projektowanie baz danych i ich oprogramowania,
•    projektowanie i tworzenie serwisów internetowych,
•    programowania na potrzeby serwisów internetowych.
Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach KWALIFIKACJI:
EE.8. Montaż i eksploatacja systemów  komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.9. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami  internetowymi i bazami danych     
                                                   

Typowe miejsca pracy dla technika informatyka to:
•    ośrodki obliczeniowe,
•    sklepy komputerowe,
•    punkty serwisowe,
•    firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
•    firmy zajmujące się tworzeniem i zarządzaniem serwisów internetowych,
•    firmy projektujące i administrujące sieciami komputerowymi,
•    dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
•    własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.