Informacje o Szkolnych Pracowniach Praktycznej Nauki Zawodu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =

W Szkolnych Pracowniach Praktycznej Nauki Zawodu odbywają się zajęcia praktyczne dla uczniów kształcących się w kierunkach:

Technikum:
                  • technik budownictwa,
                  • technik urządzeń sanitarnych,
                  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

                  • murarz – tynkarz,
                  • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
                  • monter zabudowy i robót wykończeniowych  
                    w budownictwie.

Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają na stanowiskach ćwiczeniowych w budynku Szkolnych Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu w odpowiednio przygotowanych pracowniach. Dla zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia w danym zawodzie oraz przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zajęcia prowadzone są w grupach. Kadrę nauczycielską stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele zawodu. Szkolne Pracownie Praktycznej Nauki Zawodu w swoim wyposażeniu posiadają profesjonalny, wysokiej klasy sprzęt i narzędzia niezbędne do realizacji podstawy programowej w danym zawodzie.

Szkolne Pracownie Praktycznej Nauki Zawodu dysponują również samochodem.

Szkolne Pracownie Praktycznej Nauki Zawodu współpracują z wieloma firmami budowlanymi, w których zaopatrują się w najlepsze materiały dostępne na rynku. W celu urozmaicenia zajęć praktycznych oraz dostępu do najnowszych technologii organizowane są szkolenia i pokazy praktyczne.

Szkolne Pracownie Praktycznej Nauki Zawodu posiadają upoważnienie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi do przeprowadzania egzaminów z kwalifikacji wszystkich wyżej wymienionych zawodów. Egzaminy z kwalifikacji zawodowych odbywają się na tych samych stanowiskach, na których uczniowie ćwiczą na co dzień. Najlepsi uczniowie biorą udział w konkursach budowlanych, gdzie zajmują czołowe miejsca, prezentując wysoki poziom umiejętności i wykształcenia.
Po zdaniu egzaminu uczniowie otrzymują dyplom z kwalifikacji zawodowych, który daje możliwość podjęcia pracy w branży budowlanej w kraju oraz poza jego granicami. Absolwenci naszej szkoły są cenionymi fachowcami, którzy bez problemu znajdują dobrą i płatną pracę.

szkolne pracownie