koła zainteresowań

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =

KOŁA  ZAINTERESOWAŃ
 W  ZSP I PO-W NR 3
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KOŁA  ZAINTERESOWAŃ
 W  ZSP I PO-W NR 3
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018SKS - PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW

Zajęcia prowadzi pani Anna Warda w każdą środę o  godz. 15.10


 ZAJĘCIA  TERAPII  PEDAGOGICZNEJ

 Zajęcia prowadzi pani Anna Sędkowska –Mazerant  w każdy poniedziałek i środę na 7 i 8 godzinie lekcyjnej

ZAJĘCIA  TERAPII  LOGOPEDYCZNEJ

 Zajęcia prowadzi pani Anna Sędkowska –Mazerant  w każdy wtorek na 6 godzinie lekcyjnej

KOŁO ARTYSTYCZNE

Zajęcia  dla kl. IV TG prowadzi pani Gabriela Radke-Dobrowolska w każdą środę na 7 godzinie lekcyjnej


KOŁO  MATEMATYCZNE  DLA  UCZNIÓW  KLAS  CZWARTYCH  TKŚ
 

Spotkania koła matematycznego gromadzą uczniów pragnących uzyskać wysoką liczbę punktów na egzaminie maturalnym
z matematyki na poziomie rozszerzonym. W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno uczniowie, którzy nie mają trudności
w nauce – w celu przypomnienia i utrwalenia wiadomości i umiejętności wymaganych na maturze, jak i uczniowie słabsi–
w celu uzupełnienia braków edukacyjnych.


CELE KOŁA
•Wykształcenie umiejętności operowania obiektami abstrakcyjnymi: liczbami, zmiennymi, zbiorami oraz funkcjami.
•Wykształcenie umiejętności tworzenia modeli matematycznych oraz zastosowania ich do rozwiązywania problemów praktycznych.
•Wykształcenie umiejętności projektowania obliczeń i ich wykonywania.
•Rozwiązywanie zadań przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.
•Dokładne powtórzenie i utrwalenie wiadomości pod kątem wymagań maturalnych.
•Uzupełnienie zaległości i braków oraz poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy
z matematyki.

Chętnych zapraszamy na zajęcia, we wtorki, czwartki i piątki. Szczegółowe informacje odnośnie przydziału do grupy u pani Anity Wojciechowskiej.

  KOŁO MATEMATYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS  PIERWSZYCH  TKŚ
 

     Spotkania koła matematyczne gromadzą sympatyków nie tylko matematyki. Każdy znajdzie dla siebie coś interesującego, a przede wszystkim przekona się, jakie znaczenie mają słowa „Cogito ergo sum”…
 Zajęcia mają na celu poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu. A wszystko to w przyjaznej atmosferze, co pozwala uzyskać jak najlepsze rezultaty.

     Główne cele koła:
•rozwijanie logicznego myślenia i kreatywności uczniów,
•rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,
•rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań,
•uczenie uważnego analizowania treści zadania i niekonwencjonalnego sposobu dochodzenia rozwiązań,
•rozwiązywanie zadań przygotowujących uczniów do udziału w konkursach matematycznych,
•kształtowanie umiejętności stosowania matematyki w różnych dziedzinach nauki,
•kształtowanie krytycyzmu myślenia, korygowania błędów i uznawania przesłanek popartych poprawnym rozumowaniem,
•poszerzenie wiedzy matematycznej uczestników o wiadomości ponadprogramowe, sprawić aby uczniowie „pokochali” matematykę.
Tematyka zajęć:
•Łamigłówki logiczne, testy IQ.
•Kryptografia, algebrafy, rebusy.
•Zagadnienie optymalizacji i problemy z nim związane.
•Budowa i sposoby dowodzenia twierdzeń matematycznych.
•Pojęcie nieskończoności i problemy z nim związane.
•Ciekawe własności liczb.
•Elementy teorii grafów.
•Ciekawe twierdzenia w geometrii.
•Rozwiązywanie zestawów zadań z konkursów matematycznych.

     Uczniowie będą przygotowani do radzenia sobie z trudnościami, z jakimi mogą się spotkać podczas konkursów, egzaminów i w życiu codziennym. Umożliwi to uczniom różnorodne spojrzenie na problemy, wyrażanie własnych sądów, pomysłów i sposobów rozwiązywania zadań złożonych. Uczniowie nauczą się doceniać pracę innych, jak również bronić własnego zdania.
Chętnych zapraszamy na zajęcia, we wtorki, czwartki i piątki. Szczegółowe informacje odnośnie przydziału do grupy u pani Anity Wojciechowskiej.