Koło strzeleckie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =

MIĘDZYSZKOLNA LIGA STRZELECKA
Z KARABINKA PNEUMATYCZNEGO TYPU HANEL
W SEZONIE 2015/2016

 

 

 

 

Od października 2015r. uczniowie naszej szkoły  uczestniczą
w Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej z karabinka pneumatycznego typu HANEL. Zawody odbywają się co czwartek
w strzelnicy MUSI w Piotrkowie Tryb. ul. Wierzejska 78/80 w godzinach 15:30 – 18:00. Poniżej przedstawiamy regulamin
i terminy poszczególnych kolejek strzeleckich. W pozostałe czwartki odbywają się treningi strzeleckie przygotowujące do udziału w lidze. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ZE STRZELECTWA SPORTOWEGO

    Proponowane zajęcia są atrakcyjną dla młodzieży formą realizacji zajęć pozalekcyjnych. Strzelectwo sportowe uczy koncentracji, wytrwałości oraz  konsekwencji w dążeniu do celu. Sprzyja rozwojowi współzawodnictwa sportowego. Stwarza uczniom warunki do rozwoju i pozwala odkryć nowe możliwości. Sport strzelecki zmniejsza ryzyko znalezienia się młodych ludzi w sytuacji życiowej, która sprzyja uzależnieniom i patologiom społecznym.
    Zajęcia przeznaczone są dla uczniów naszej szkoły, którzy chcą uczestniczyć w Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej
z karabinka pneumatycznego typu HANEL, Turnieju Strzeleckim z KBKS bądź pragną rozwijać swoje umiejętności z zakresu strzelectwa sportowego.

Cele zajęć:
•    rozwijanie zainteresowań i uzdolnień strzeleckich uczniów;
•    kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, siły i synchronizacji ruchów;
•    kształtowanie właściwej postawy strzeleckiej, poprawnego oddechu i koncentracji uwagi;
•    popularyzacja strzelectwa sportowego;
•    kształtowanie odpowiedzialności, systematyczności, a także zasad fair play;
•    przygotowanie techniczne, fizyczne oraz psychiczne do udziału w zawodach strzeleckich.

Zadania:
•    zapoznanie z przepisami BHP obowiązującymi na terenie strzelnicy sportowej;
•    zapoznanie z budową broni;
•    nauka i doskonalenie trzymania broni - podstawowego czynnika sztuki strzelania;
•    nauka i doskonalenie przyjmowania prawidłowej postawy strzeleckiej;
•    kształtowanie umiejętności analizy rozrzutu broni i czynników wpływających na jego zmniejszenie;
•    osiąganie możliwie maksymalnych wyników strzeleckich w czasie udziału
w Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej z karabinka pneumatycznego typu HANEL oraz  Międzyszkolnego Turnieju Strzeleckiego z KBKS.

Załączniki artykułu

regulaminligistrzeleckiej (pobrań: 233)