2 kwietnia  2019r. odbyła się w "Budowlance"  czwarta  w tym roku szkolnym akcja krwiodawstwa.
14 marca 2019r. Aleksandra Gawlik i Krystian Gorzka  uczestniczyli w Konkursie Wiedzy o Krwiodawstwie, którego organizatorem było Regionalne Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa w Łodzi.
29 stycznia  2019r. odbyła się w "Budowlance" trzecia  w tym roku szkolnym akcja krwiodawstwa.
27 listopada 2018r. odbyła się w "Budowlance" druga w tym roku szkolnym akcja krwiodawstwa, dedykowana kolejny raz chorej Julce.
25 września 2018r. odbyła się w naszej szkole pierwsza akcja krwiodawstwa. 
20 września 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi nastąpiło podsumowanie XV edycji Turnieju "Młoda Krew Ratuje Życie".
13 marca  2018 r. odbyła się kolejna  w tym roku szkolnym akcja krwiodawstwa.
 9 stycznia 2018 r. odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa w tym roku szkolnym.
Pierwszą w tym roku  szkolnym  akcję krwiodawstwa, w której wzięło udział ponad czterdzieści osób,  w całości dedykowaliśmy pani Marzence Frączyk, która dzielnie walczy z chorobą.
   Po raz kolejny byliśmy jednymi z najlepszych w województwie.