Zajęcia dodatkowe

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =

ZAJĘCIA DODATKOWE W ZSP I PO-W NR 3 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


KÓŁKO TECHNOLOGICZNE

Zajęcie dla posadzkarzy i murarzy prowadzi pani  Maria Kurman w  co drugi poniedziałek na 5  godz. lekcyjnej lub we wtorek na 8 godz. lekcyjnej (w zależności od potrzeb).


GEOGRAFIA

 Pani Magdalena Olczyk dodatkowe zajęcia realizuje w formie rajdów, wycieczek i innych działań organizowanych w ramach współpracy z PTTK i CIT.  Zajęcia te odbywają się przeważnie w soboty według kalendarza PTTK i CIT  w Piotrkowie Trybunalskim.
 Ponadto po wcześniejszym uzgodnieniu z uczniami, jest  do ich dyspozycji w czwartki na ósmej godzinie lekcyjnej. Zajęcia mają charakter konsultacyjno - wyrównawczy dla wszystkich chętnych, ze szczególnym uwzględnieniem maturzystów.JĘZYK POLSKI
Zajęcia prowadzi pani Grażyna Pędziwiatr -Madejak we wtorki na 7 godz. lekcyjnej dla klasy maturalnej.


AKADEMIA  MATEMATYKI  BUDOWLANKI

Zapraszam   serdecznie na nasze spotkania tych, którzy są zainteresowani  nauką matematyki podczas dodatkowych zajęć. Chcą  w miłej i przyjaznej atmosferze  zgłębiać tajniki matematyki. Do naszej Akademii zapraszamy też wszystkich, którzy dobrze sobie radzą z matematyką, ale chcą usystematyzować swoją wiedzę i poprzez regularne spotkania przygotować się do egzaminu maturalnego.  Czekam na uczniów,  dla których matematyka jest ulubionym przedmiotem i chcą stać się mentorami dla swych koleżanek i kolegów.

         W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 zajęcia przygotowujące uczniów do matury prowadzone będą
w każdy poniedziałek w godzinach  14.25-15.25.
 Zajęcia skierowane są do wszystkich chętnych uczniów  TKŚ.
Główne cele naszych spotkań to:
•rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,
•poszerzenie wiedzy matematycznej uczestników o niektóre wiadomości ponadprogramowe,
•rozwijanie samodzielnego i logicznego myślenia,
•rozwijanie kreatywności uczniów,
•rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań,
•uczenie dokładnego  analizowania treści zadań,
•utrwalanie algorytmów rozwiązywania zadań typowych oraz poszukiwanie niekonwencjonalnego  rozwiązań,
•rozwiązywanie zadań przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego.
Tematyka spotkań:
•Liczby naturalne i całkowite.
•Liczby wymierne i niewymierne.
•Funkcje i ich własności.
•Równania i nierówności.
•Wartość bezwzględna.
•Planimetria i geometria analityczna.
•Stereometria.
•Ciągi i szeregi.
•Pochodne funkcji.
•Przebiegi zmienności funkcji.
•Łamigłówki logiczne.
•Zagadnienia dotyczące optymalizacyjne.
•Dowodzenie twierdzeń matematycznych.
 

ZAPRASZAM
Bożena Warchulska

KÓŁKO GRAFICZNE

Zajęcia prowadzi pani  Anna Miśkiewicz  we wtorki  na 8  godz. lekcyjnej w sali 23.
 

kółko graficzne