ZDALNE NAUCZANIE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
zdjęcie
ZDALNE NAUCZANIE
                                   zdjecie
Wszystkim uczniom i nauczycielom przypominamy, że w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych wdrożone zostało zdalne nauczanie. Do wykorzystania udostępniono zdalne lekcje w zakładce uczniowie na stronie
 
www.zsp3.piotrkow.pl.

Przypominamy także o możliwości wykorzystania do tego celu piotrkowskiej platformy
e-learningowej, pomocne materiały znajdziemy również na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej, CKE.

 
http://www.elearning.piotrkow.pl/
www.men.gov.pl
https://cke.gov.pl/
https://www.ore.edu.pl/
www.epodreczniki.pl
www.gov.pl/zdalnelekcje
 
powrót